Ամեն առավոտ անպայման կարդացեք այս աղոթքը

Աստծուն սիրող և հավատացող յուրաքանչյուր անձ կարիք ունի Աստծո հետ զրուցելու, աղոթելու: Սբ. Հովհան

Ոսկեբերանն ասում է, որ առանց աղոթքի հոգևոր կյանքը թոշնում է, ծարավում ու մեռնում: Նույնիսկ բազում հոգսեր ունեցող աշխարհիկ մարդն էլ շատ հեշտությամբ կարող է աղոթել:

Եթե անհնար է եկեղեցի գնալ, կարելի է աղոթել ամենուրեք, ոչ այնքան խոսքն է կարևոր, որքան միտքը, ոչ այնքան մարմնի դիրքը, որքան սրտի տրամադրվածությունը:

Շատերի համար աղոթքի արգելք չեն եղել ո՛չ վայրը, ո՛չ ժամանակը, ո՛չ լռության բացակայությունը:
Անդադար աղոթեք, որ փորձության մեջ չընկնեք

Տե՛ր, եթե շրթներս բացես, բերանն իմ կերգի օրհնությունը քո (Սաղմոս 50, 17):

Գոհանում եմ Քեզանից, ո՜վ Տեր իմ և Աստված իմ, և օրհնում ու փառավորում

Քո սուրբ անունը, որ պահեցիրայս գիշեր Քո անարժան ու մեղավոր ծառային բոլոր վտանգներից ու փորձություններից՝

խաղաղությամբ հասցնելով առավոտյան այս ժամին: Եւ արժանացրիր տեսնելու Քո ողորմության լույսը:

Ամեն:

very person who loves and believes in God needs to talk to God, to pray. St. John

 
Goldberg says that spiritual life without prayer fades, thirsts, and dies. Even a secular person with a lot of anxieties can easily pray.

If it is impossible to go to church, one can pray everywhere; not so much the word is as important as the mind, not the position of the body, but the disposition of the heart.

For many, there was no place for prayer, no time, no absence of silence.
Pray continually so that you do not fall into temptation

 
Lord, if thou wilt open my lips, my mouth shall sing thy blessing (Psalm 50:17).

I thank thee, O my Lord and my God, and bless and glorify

Your holy name that kept you this night from all the dangers and trials of your worthless and sinful servant:

peacefully arriving this morning. And have deserved to see the light of Thy mercy.

Amen.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *