Բոլորիս բարի ցանկությունները թող ի կատար ածվեն․․․Աղոթք՝ ուղղված Սուրբ Խաչին

Մեր փրկության միջնո՛րդ, ողջ աշխարհի հույսի գրավակա՛ն, տիեզերքի ճառագայթավետ լո՛ւյս, սիրո արեգա՛կ, հույսի ապաստա՛ն,

Աստծոմեր հանդեպ բարերարության սուրբ ու սոսկալի նշա՛ն, աստվածամուխ սո՛ւր մեր հակառակորդին սպանող, մեր զգայարանների դրո՛շմ, մեր հույսի ամուր ապաստա՛ն,

քո աստվածային զորությունը, որ հաստատուն է պահում աշխարհի հիմքերը, թող իմ հոգին ու մարմինը հեռու պահի բարկությունից, ցանկությունից, ատելությունից հոգևոր ու մարմնավոր բոլոր փորձություններից ու գայթակղություններից և պահպանի քո սոսկալի զրությամբ:

Հավիտյանս հավիտենից.

The midst of our salvation, the pledge of hope for the whole world, the radiant light of the universe, the sun of love, the refuge of hope,

 
A sacred and terrifying sign of God’s benevolence toward us, a divine sword that kills our adversary, the hallmark of our senses, the strong refuge of our hope,

 
let your divine power, which holds the foundations of the world firm, keep my soul and body away from all anger, desire, hatred, from all spiritual and carnal temptations and temptations, and preserve you with your awful power.

Forever and ever.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *